⇐ Powrót do Sieci WiFi

Konfiguracja sieci WiFi Sec na Windows

  1. Przejdź do menu „Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi”. W tym celu przejdź po kolei przez: Start > Panel Sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi.

  2. W menu Zarządzanie Sieciami Bezprzewodowymi wybierz przycisk „Dodaj” znajdujący się po lewej stronie ekranu, ponad wyświetlonymi sieciami.

  3. Wstaw poniższe dane:

  4. Po przejściu „Dalej” otwórz właściwości połączenia.

  5. Wybierz przycisk ustawienia, aby ustawić właściwości protokołu EAP. .

  6. Odnajdź certyfikat AddTrust External CA Root i zaznacz, aby podczas łączenia automatycznie używał on nazwy logowania i hasła systemu Windows.

  7. Po powrocie do menu właściwości sieci bezprzewodowej, wybierz ustawienia zaawansowane i zapisz poświadczenia (te same, którymi logujemy się do systemu).

⇐ Powrót do Sieci WiFi

⇐ Powrót do strony głównej