⇐ Powrót do Sieci WiFi

Konfiguracja sieci WiFi Sec | iPhone

  1. Najpierw należy włączyć WiFi na telefonie. W tym celu wchodzimy w Ustawienia.

  2. Wybieramy sieć Uczelnia WiFi Sec.

  3. W polu tożsamości wpisujemy pełny adres e-mail oraz niżej hasło do niego.

  4. Przyjmujemy certyfikat uwierzytelniania serwera

  5. Jeśli wszystkie dane zostały ustawione poprawnie, telefon został już podłączony do sieci Uczelnia WiFi Sec

⇐ Powrót do strony głównej