Start Sieci WFi

Konfiguracja sieci WiFi Sec na telefonie z Androidem

  1. Najpierw należy włączyć WiFi na telefonie. W tym celu wchodzimy w Ustawienia.

  2. Po wejściu w ustawienia, wybieramy sieć Uczelnia WiFi Sec.

  3. Następnie upewniamy się, że ustawienia sieci wyglądają tak jak poniższym screenie.

  4. W polu tożsamości wpisujemy pełny adres e-mail używany na uczelni oraz niżej hasło do niego.

  5. Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, telefon został już podłączony do sieci Uczelnia WiFi Sec

Start Sieci WFi