Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 12/2009Rocznik 12/2009 (Wietnam) [plik PDF]

Kartki z historii

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze daty z historii Wietnamu.

Wietnam 1907 roku w oczach polskiego podróżnika: Władysław Jagniątkowski – Listy z Annamu.

Mariusz Karwowski. Ho Chi Minh – życie i działalność.

Studia i szkice

Małgorzata Pietrasiak. System polityczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Ta Tuan Minh. Rozumienie demokracji i czynniki stymulujące jej rozwój w Wietnamie.

Nguyen Thi Thanh Thuy. Doi moi. Zmiany społeczno-ekonomiczne w Wietnamie: ich źródła, istota i rezultaty.

Mariusz Karwowski. Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu w pierwszej dekadzie XXI w. Stan obecny i perspektywy.

Krzysztof Kutra. Chińska Republika Ludowa wobec niepodległości i zjednoczenia Wietnamu. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe.

Krzysztof Gawlikowski. Religijność wietnamska: tradycyjny kult duchów opiekuńczych wspólnoty wiejskiej a państwo.

Pham Quynh Phuong. Walka z demonami. Żywotność kultu świętego Trana we współczesnym Wietnamie.

Rozmowa

Adam Fforde, Krzysztof Gawlikowski. Wietnam na drodze wielkich przemian: kręte ścieżki od komunizmu do kapitalizmu.

Wspomnienie

Katarzyna Golik. Witold Jabłoński: niesłusznie zapomniany polski sinolog.

Materiały i informacje

Agnieszka Łobacz, Joanna Markiewicz. Profesor Yi Lijun – ambasador literatury polskiej w Chinach (w 75-lecie urodzin).

Daniel Kawa. Oblicza państwowości azjatyckiej. Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Toruń, 21-22 maja 2009 r.

Małgorzata Pietrasiak. Badania azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim.

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze spotkania polityków Polski oraz krajów Azji i Pacyfiku (listopad 2008 – listopad 2009).

Artykuły recenzyjne

Małgorzata Pietrasiak. Współczesny Wietnam (Modernity and Re-enchantment. Religion in Post-revolutionary Vietnam, ed. by Philip Taylor, Institute of Southest Asian Studies, Singapore 2007, ss. 491; Vietnam’ New Order. International Perspectives on the State and Reform in Vietnam, ed. by Stephanie Balme and Mark Sidel, The CERI Series in International Relations and Political Economy, Palgrave Macmillan 2007, ss. 262; Mark Sidel, Law and Society in Vietnam. The Transition from Socialism in Contemporary Perspective, Cambridge Studies in Law and Society, Cambridge University Press 2008, ss. 256).

Marta Kosmala-Kozłowska. Stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej (Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość, pod redakcją Degefe Kebede Gemechu, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, ss. 540).

Krzysztof Gawlikowski. Tajlandia: pozazdrościć króla? (Bogdan Góralczyk, Zmierzch i brzask; notes z Bangkoku. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, ss. 500).

Marta Kosmala-Kozłowska. Jak odrodzić Japonię? (Reinventing Japan, “Global Asia”, vol. 4, No. 1, Spring 2009).

Bartosz Woliński. Japońska perfekcja w zarządzaniu (Maria Aluchna i Piotr Płoszajski [red.], Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, ss. 246; Masaaki Imai, Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007, ss. 275; Jeffrey K. Liker, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005, ss. 480).

Grzegorz Wroński. Fenomen Chin (Małgorzata Pietrasiak [red.], Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 233).

Krzysztof Gawlikowski. Zhuangzi: nowy przekład polski wielkiego dzieła (Zhuangzi – Prawdziwa księga południowego kwiatu, przekł. Marcin Jacoby, Iskry, Warszawa 2009, ss. 371).

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.