Azja-Pacyfik

Rada Programowa

Waldemar J. Dziak (Przewodniczący)
Krzysztof Gawlikowski
Bogdan Góralczyk
Romuald Huszcza
Joanna Marszałek-Kawa
Jan Rowiński
Kazimierz Starzyk
Kamil Zeidler

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.