Azja-Pacyfik

Redakcja:

Krzysztof Gawlikowski – redaktor naczelny,
Beata Bochorodycz i Krzysztof Szumski – zastępcy redaktora naczelnego
Małgorzata Ławacz – sekretarz redakcji
Piotr Gibas, Marcin Jacoby, Stanisław Meyer, Dominik Mierzejewski, Małgorzata Religa – członkowie redakcji


Informacje dla autorów.

Informacje dotyczące procedur przeciwdziałania zjawisku "ghostwriting" i "guest authorship".

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.