Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 4/2001Rocznik 4/2001 (Chiny)

Spis treści [plik PDF]

Studia o Chinach i Chińczykach

Bogdan Góralczyk, Zdzisław Góralczyk. Chiny na arenie międzynarodowej. [plik PDF]

Edward Haliżak. Stosunki amerykańsko-chińskie. Partnerzy czy rywale w XXI wieku? [plik PDF]

Krzysztof Starzyk. Chińska Republika Ludowa w WTO. [plik PDF]

Bohdan Kikolski. Hongkong – trzy lata pod jurysdykscją ChRL. [plik PDF]

Tytus Sierakowski. Zachód w oczach młodych Chińczyków. Badanie studentów Nankinu. [plik PDF]

Dyskusja panelowa

Problem praw człowieka w Chinach. [plik PDF]

Sylwetki

Marceli Burdelski. Deng Xiaoping. [plik PDF]

Krzysztof Gawlikowski. Jiang Zemin. [plik PDF]

Rozmowy

Jacek Potocki. Singapur – azjatycki fenomen. Rozmowa z premierem Singapuru Goh Chok Tongiem. [plik PDF]

Problemy ogólne

Bogumił Rychłowski. Mocarstwa Azji – ich udział w strukturach współczesnego świata. [plik PDF]

Historia

Bogdan Góralczyk. Reperkusje dramatu na Placu Tiananmen. [plik PDF]

Ta Minh Tuan. Normalizacja stosunków Wietnamu z Chinami. [plik PDF]

Esej

Krzysztof Gawlikowski. Zapiski z Pawilonu Odlatującego Żurawia (II). [plik PDF]

Obyczaje

Katarzyna Pejda. Miłość w poezji chińskiej; klasyczna poezja shi i nowoczesna baihua z lat 1917-1942. [plik PDF]

Artykuły recenzyjne, kronika wydarzeń

Robert Jakimowicz. Globalizacja w Azji (Globalisation and the Asia–Pacific, ed. by K. Olds et al., Routledge, London 1999, ss. 293). [plik PDF]

Jan Rowiński. Nowe oblicze Chin (CHINY. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000, red. K. Tomala, Wyd. TRIO, Warszawa 2001, ss. 403). [plik PDF]

Bogdan Góralczyk. Nowa węgierska historia Chin (G. Jordan, Kina Törtenete, Aula, Budapest 1999, ss. 570) [plik PDF]

Elżbieta Potocka. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych gospodarkach Azji (Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, pod red. K. Starzyka, Wyd. Semper, Warszawa 2001, ss. 194) [plik PDF]

Bogdan Góralczyk. Era Jiang Zemina (W. Wo-Lap Lam, The Era of Jiang Zemin, Prentice Hall – Simon and Schuster, Singapore 1999, ss. 452). [plik PDF]

Krzysztof Gawlikowski. Nowe publikacje o dawnych Chinach i ich myśli klasycznej wydane w Polsce (Sy-ma Ts’ien, Syn smoka, fragmenty Zapisków historyka, Czytelnik, Warszawa 2000, ss. 338; Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001, ss. 409; Max Veber, Etyka gospodarcza religii światowych, t. 1: Taoizm i konfucjanizm, Nomos, Kraków 2000, ss. 321; Tadeusz Czarnik, Starożytna filozofia chińska, Wyd. UJ, Kraków 2001, ss. 135). [plik PDF]

Elżbieta Potocka. Pearl Harbor – konflikt nieunikniony (Robert B. Stinnett: Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor, Wyd. Magnum, Warszawa 2001). [plik PDF]

Magdalena Krupińska. W cesarskiej służbie (R.E. Edgerton, Żołnierze imperium japonskiego, Bellona, Warszawa 2000, ss. 278) [plik PDF]

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze wydarzenia w strefie Azji–Pacyfiku w 2000 r. [plik PDF]

Stosunki Polski z krajami Azji–Pacyfiku w 2000 r. [plik PDF]

Kronika życia naukowego w 2001 r. [plik PDF]

Autorzy [plik PDF]

English abstracts [plik PDF]

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.