Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 5/2001Rocznik 5/2002
(Azja Południowo-Wschodnia)
[plik PDF]

Studia i szkice

Krzysztof Gawlikowski. Azja Południowo-Wschodnia jako region historyczno-kulturowy (I).

Adam W. Jelonek, Mohamed Mustafa Ishak. Kwestie etniczne i aspiracje narodowe a polityka budowy „zjednoczonego narodu Malezji”.

Ta Minh Tuan. Polityka zagraniczna Wietnamu w okresie „odnowy” (doi moi); źródła i ewolucja.

Małgorzata Pietrasiak. Wietnamska droga do niepodległości: sytuacja polityczna w Wietnamie w latach 1945-1946.

Jarosław Smulski. Indonezja na przełomie XX i XXI w.; od systemu autorytarnego ku semidemokracji.

Dyskusje i refleksje

Bogusław Zakrzewski. Relacje polsko-tajlandzkie; refleksje historyczne w trzydziestolecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych.

Adam W. Jelonek. Azja rejonu Pacyfiku a system światowy; uwagi u progu nowego wieku.

Ryszard Zalski. Kraje ASEAN wobec Unii Europejskiej: próba bilansu.

Rozmowa

Jacek Potocki. Malezja a świat zachodni i sąsiedzi; rozmowa z premierem Malezji Mahathirem bin Mohammadem.

Japonia – Chiny – USA

Robert Jakimowicz. Stosunki Japonii z ChRL; problem traktatu pokojowego.

Wojciech Ostrowski. Droga Tajwanu do demokracji.

Tytus Sierakowski. Stosunek chińskich studentów do ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. na USA.

Joanna Młodawska. Specyficzne cechy japońskiego modelu ekonomicznego.

Dominik Mierzejewski. Kilka uwag o stosunkach ChRL i USA.

Artykuły recenzyjne

Waldemar J. Dziak. Nowa książka o Chinach współczesnych (Chiny: Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, pod red. K. Gawlikowskiego i K. Tomali, ISP PAN – Wyd. TRIO, Warszawa 2002, ss. 168).

Krzysztof Gawlikowski. Polska historia wojny wietnamskiej (Piotr Ostaszewski: Wietnam – najdłuższy konflikt powojennego świata, 1945–1975, Wyd. DiG, Warszawa 2000, ss. 644).

Krzysztof Gawlikowski. Starożytne księgi chińskie (Zbigniew Słupski: Wczesne piśmiennictwo chińskie, Agade, Warszawa 2001, ss. 143).

Krzysztof Gawlikowski. Pierwsza w Polsce historia Tajwanu (Roman Sławiński: Historia Tajwanu, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2001, ss. 208).

Krzysztof Gawlikowski. Problemy demokratyzacji w Azji Południowo-Wschodniej (Adam W. Jelonek: W stronę nieliberalnej demokracji; szkice z antropologii politycznej Azji Południowo-Wschodniej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002, ss. 215).

Dominik Mierzejewski – Polacy w Państwie Środka (Marian Kałuski: Polacy w Chinach, Instytut Wyd. PAX, Warszawa 2001, ss. 305).

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze wydarzenia w regionie Azji–Pacyfiku w 2001/2002

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami Azji–Pacyfiku w 2001/2002 r.

Dominik Mierzejewski. Kronika życia naukowego.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.