Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik Nr 3/2000Rocznik 3/2000 (Korea)

Spis treści [plik PDF]

Korea

Krzysztof Gawlikowski. Chronologia ważniejszych wydarzeń z dziejów Korei. [plik PDF]

Elżbieta Potocka, Marceli Burdelski. Perspektywy zjednoczenia Korei po szczycie w Phenianie. [plik PDF]

Young-Kwan Yoon. Koreański kryzys gospodarczy końca lat 90. Globalizacja a potrzeby reform instytucjonalnych. [plik PDF]

Tomasz Goban-Klas. Rozwój prasy i innych mediów w Republice Korei. [plik PDF]

Anna Diniejko. Znaczenie nowej poezji w utrwalaniu tożsamości narodowej Koreańczyków w 1. połowie XX w. [plik PDF]

Hye-On Kim, Siegfried Hoppe-Graff. Stosunki między rodzicami a dziećmi w Korei w nowym ujęciu – rola kobiety. [plik PDF]

Hye-On Kim, Siegfried Hoppe-Graff. Poglądy młodzieży koreańskiej na prawa i obowiązki. [plik PDF]

Waldemar J. Dziak. Kim Ir Sen – początki politycznej kariery. [plik PDF]

Ryszard Zalski. Działalność agencji ONZ oraz organizacji pozarządowych w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w latach 1995-2000. [plik PDF]

Andrzej Majkowski. Geneza nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Korei. [plik PDF]

Paweł Gruk. Kontakty Sejmu RP ze Zgromadzeniem Narodowym Republiki Korei. [plik PDF]

Jae-Hyo Kim. KOTRA jako katalizator polskiego i koreańskiego środowiska biznesowego. [plik PDF]

Sylwetki

Waldemar J. Dziak. Kim Jong Il. [plik PDF]

Marceli Burdelski. Kim Dae-jung – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2000. [plik PDF]

Dokumenty [plik PDF]

Kim Dae-jung. Wystąpienie prezydenta Republiki Korei na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim w dniu 9 marca 2000 r.

Oh Jung Il. Szczyt Południe–Północ: tło i rezultaty. Wspólna deklaracja (15 czerwca 2000 – tekst).

Inne kraje Azji

Krzysztof Gawlikowski. Wybory prezydenckie na Tajwanie w 2000 r. Problem jedności Chin i azjatyckiej drogi dochodzenia do demokracji. [plik PDF]

Agnieszka Jagiełło. Specjalne strefy ekonomiczne i inne obszary uprzywilejowane w ChRL. [plik PDF]

Jolanta Młodawska. Makroekonomiczne czynniki rozwoju powojennej Japonii. [plik PDF]

Adam W. Jelonek. Przemiany w strukturach społecznych wsi kambodżańskiej. [plik PDF]

Ta Minh Tuan. Polityka nuklearna Indii po próbach w Pokhran. [plik PDF]

Azja – sprawy ogólne

Ewa Oziewicz. Gospodarki krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. [plik PDF]

Elżbieta Potocka. Negocjowanie z Azjatami. [plik PDF]

Esej

Krzysztof Gawlikowski. Zapiski z Pawilonu Odlatującego Żurawia (I). [plik PDF]

Artykuły recenzyjne [plik PDF]

Krzysztof Dębnicki. Dzieje Azji w XX w. (Kwartalnik „Dzieje Najnowsze”, nr 1-2000).

Ta Minh Tuan. Nowa Azja z perspektywy globalnej (Myung-Gun Choo: The new Asia in global perspective, Macmillan Press, London 2000, ss. 215).

Robert Jakimowicz. Polityka i gospodarka Azji Wschodniej (Driven by growth. Political change in the Asia–Pacific region, The East Asian Institute of Columbia University, Armonk 1999, ss. 393)

June Teufel Dreyer. Status Quo Vadis? (Christopher Hughes, Taiwan and Chinese Nationalism: National Identity and Status in International Society, Routledge, London 1997).

Krzysztof Gawlikowski. Rozwój gospodarczy Chin: Uwagi do próby analizy (Tadeusz Kowalik: Współczesne systemy ekonomiczne: powstawanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSPiZ 2000, ss. 355).

Robert Jakimowicz. Nowy wymiar stosunków Chiny – Japonia – USA (New dimension of China–Japan–U.S. relations, Japan Center for International Exchange, Tokyo 1999, ss. 120).

Elżbieta Potocka. Nieznane aspekty stosunków radziecko-japońskich w latach 1931-1941 (Jakub Wojtkowiak: Stosunki radziecko-chińskie w latach 1931-1941, Wyd. Poznańskie, Poznań 2000, ss. 260).

Karin Tomala. Legenda obalona (Waldemar Dziak, Kim Ir Sen – dzieło i polityczne wizje, ISP PAN, Warszawa 2000, ss. 435).

Ryszard Zalski. Nowa polityka USA i jej dylematy (Kay Möller, Thomas Zeh (ext.), Neue Koreapolitik der USA vor altem Dilemma, Stiftung Wissenschaft un Politik, Ebenhausen, 1999).

Krzysztof Gawlikowski. Pierwszy polski badacz w Chinach (Edward Kajdański: Michał Boym, Ambasador Państwa Środka, KiW, Warszawa 1999, ss. 308).

Elżbieta Potocka. Gejsza – ginący zawód (Artur Golden: Wyznania gejszy, Wyd. Albatros, Warszawa 2000).

Kronika, streszczenia, autorzy [plik PDF]

Małgorzata Ławacz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w państwach Azji–Pacyfiku w 1999 r.

Małgorzata Ławacz. Spotkania czołowych politykow Polski i krajów Azji i Pacyfiku w 1999 r.

Jacek Kobus. Kronika życia naukowego 2000.

archiwum/AP_2000_3/

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.