Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 2/1999Rocznik 2/1999

Spis treści [plik PDF]

Uwaga: W trakcie składania tomu wkradł się błąd: strona 33 została zamieniona ze stroną 156, przez co artykuł Roberta Jakimowicza został rozbity na dwie części (str. 156 i 34-48), oraz nota biograficzna dra Mahatira bin Mohamada autorstwa Marcelego Burdelskiego znalazła się na niewłaściwej stronie (str. 33). Redakcja przeprasza za ten błąd.

Japonia

Elżbieta Potocka. 80 lat stosunków polsko-japońskich. [plik PDF]

Jacek Kobus. Polityka Japonii wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. – zarys uwarunkowań. [plik PDF]

Robert Jakimowicz. Zarys japońsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1978 roku. [plik PDF: pierwsza strona, pozostałe strony]

Elżbieta Potocka. Spór terytorialny główną przeszkodą w normalizacji stosunków rosyjsko-japońskich. [plik PDF]

Krzysztof Karolczak. Wybory w Japonii. [plik PDF]

Chiny

Marceli Burdelski. 50 lat stosunków Polski z ChRL – rys historyczny. [plik PDF]

Janusz Kowalski. Powstanie i rozwój cywilizacji chińskiej. [plik PDF]

Yang Zhijiu. Marko Polo rzeczywiście był w Chinach – polemika z Frances Wood. [plik PDF]

Malezja

Krzysztof Kijak. Niektóre aspekty polityki gospodarczej Malezji. [plik PDF]

Marceli Burdelski. Dr Mahathir bin Mohamad – nota biograficzna. [plik PDF]

Mahathir bin Mohamad. Rozważania o wartościach azjatyckich. [plik PDF]

Sławoj Szynkiewicz. Nie wstydźmy się relatywizmu. [plik PDF]

Stanisław Zapaśnik. Wystąpienia Mahathira bin Mohamada a funkcje sporu o wartości azjatyckie. [plik PDF]

Krzysztof Karolczak. W poszukiwaniu „wartości azjatyckich”. Kilka uwag na marginesie wystąpienia dr Mahathira. [plik PDF]

Krzysztof Gawlikowski. Problem „wartości azjatyckich”. Uwagi o koncepcjach Mahathira bin Mahamada. [plik PDF]

Sprawy ogólne

Michał Korzec. Azja Wschodnia po kryzysie: uwagi do „przyczynowości moralistycznej”. [plik PDF]

Artykuły recenzyjne [plik PDF]

Jerzy Abkowicz. Konfucjanizm a prawa człowieka (T. De Bary, Tu Weiming [red.]: Confucianism and human rights, Columbia UP 1998, ss. 372).

June Teufel Dreyer. Problemy obozów pracy w Chinach (James D. Seymour, Richard Anderson: New Ghosts, Old Ghosts — Prisons and Labor in China, M.E.Sharpe, Armonk N.Y. 1998)

Krzysztof Gawlikowski. Demontaż komunizmu w Chinach i Rosji – próba bilansu (Minxin Pei: From reform to revolution; the demise of communism in China and the Soviet Union, Harvard UP 1998, ss. 252).

Krzysztof Gawlikowski. Nowe ujęcie przemian w Chinach współczesnych (L. T. White: Unstately power (vols 1,2), M.E. Sharpe 1998).

Krzysztof Gawlikowski. Chiny w opisach podróżników arabskich (Wspaniały świat Oceanu Indyjskiego Sulajmana Kupca, Abu Zajda as-Sirafiego i Buzurga Ibn Sahrijara, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, ss. 200).

Krzysztof Karolczak. Elity rządzące w Japonii (Robert L. Cutts, An Empire of Schools. Japan’s Universities and the Molding of a National Power Elite, M.E.Sharpe, Armonk–New York 1997, ss. 268).

Krzysztof Karolczak. Społeczeństwo japońskie (The Political Economy of Japanese Society, ed. Banno Junji, vols. 1– 2, Oxford University Press, New York 1997–1998)

Janusz Kowalski. O „pekińskiej wiośnie” (Bogdan Góralczyk, Pekińska wiosna 1989, początki ruchu demokratycznego w Chinach, Wyd. Familia, Warszawa 1999, ss. 261).

Wojciech Ostrowski. Nowa biografia Mao (Shaun Breslin, Mao, Longman, London–New York 1998, ss. 224).

Wojciech Ostrowski. Wspomnienia studenckiego działacza z Placu Tiananmen (Shang Tong with Marianne Yen, Almost a Revolution, The Story of a Chinese Student’s Journey from Boyhood to Leadership in Tiananmen Square, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1998, ss. 344).

Elżbieta Potocka. Japonia i Polska w latach 1918–1914 (Ewa Pałasz-Rutkowska, Polityka Japonii wobec Polski 1918–1941, IO UW, Warszawa 1998).

Kronika, streszczenia, autorzy [plik PDF]

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze wydarzenia w strefie Azji–Pacyfiku w 1998 r.

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami Azji–Pacyfiku w 1998 r.

Janusz Kowalski. Kronika życia naukowego 1998/1999.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.