Azja-Pacyfik

Editorial board:

Krzysztof Gawlikowski (editor-in-chief)

Małgorzata Religa
(vice editor-in-chief)

Stanisław Meyer
(vice editor-in-chief)

Beata Bochorodycz
Marcin Jacoby
Małgorzata Ławacz
Stanisław Meyer
Dominik Mierzejewski
Krzysztof Szumski

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.